Gainbridge – Vi är experter på noterade tillväxtbolag
Vi är experter på noterade tillväxtbolag
Alla våra investeringsobjekt är noga utvalda baserat på vår omfattande kunskap och erfarenhet av att i detalj analysera, utvärdera och följa upp noterade tillväxtbolag.
Det krävs mer än siffror för att hitta vinnarna
Våra fonder är alltid aktivt förvaltade och vi träffar personligen hundratals potentiella bolag varje år för att hitta de bästa investeringsobjekten.
Vi ger dig tillgång till nya möjligheter
Med våra fonder och finansiella produkter får du tillgång till intressanta marknader och bolag som du ofta inte har möjlighet att identifiera och utvärdera på egen hand.
Previous
Next

Vi skapar möjligheter att ta del av värdeutvecklingen från start i noga utvalda noterade entreprenörsdrivna tillväxtbolag med stor potential.

Vi får idéer att växa

Med fokus på Nordens mest spännande bolag, som samtidigt står inför eller är noterade på nordiska aktiemarknader, skapar vi en korsning mellan venture capital och noterad miljö som ger en attraktiv avkastnings- och riskprofil. Med både kapital och en ömsesidig relation hjälper vi företag förverkliga nästa steg i deras utveckling.

Hållbarhet i centrum

Ett viktigt investeringskriterium för oss är hållbarhet. Det innebär bland annat att vi inte gör några investeringar i kontroversiella företag eller branscher. I stället prioriterar vi bolag som har en diversifierad ledning och styrelse samt ett systematiskt och pågående hållbarhetstänk i hela organisationen.

Gainbridge Novus Nordic – fonden med strategiskt fokus på innovation och tillväxt

Ger idéer kraft att skapa värde

Gainbridge Novus Nordic är en fond som gör direktinvesteringar i innovativa och ägarledda bolag. Investeringsstrategin bygger bland annat på att realisera deras utveckling och tillväxt genom kapitaliseringar som IPO:er, företrädesemissioner, riktade emissioner och teckningsoptioner.  

Vi ger dig tillgång till nya möjligheter

Investera i Nordens mest spännande bolag

Med våra fonder och finansiella produkter får investerare tillgång till intressanta marknader och bolag.

Accelerera företagets tillväxtresa

Som en långsiktig och kapitalstark ägare kan vi genom våra fonder aktivt bygga värde över tid.

Hör gärna av dig

Är du intresserad av att investera i våra fonder eller har ett intressant investeringscase du vill presentera? Kontakta oss gärna, vi är alltid redo att inleda en dialog.