Fonder – Gainbridge

Gainbridge Novus Nordic – fonden med strategiskt fokus på innovation och tillväxt

Gainbridge Novus Nordic är en fond som gör direktinvesteringar i innovativa och ägarledda bolag. Investeringsstrategin bygger bland annat på att realisera bolagens utveckling och tillväxt genom kapitaliseringar som IPO:er, företrädesemissioner, riktade emissioner och teckningsoptioner. Investeringshorisonten är medel till långsiktig. Fondens förvaltare ska ha en direktkontakt och relation med bolagen som är aktuella, vilket innebär hundratals bolagsmöten om året. Samtidigt har de ett nära samarbete med finansiella rådgivare, marknadsplatser och andra intressenter. Bolagen ska vara noterade på nordisk marknadsplats eller stå inför en notering inom snar framtid där ett beslut om att noteras ska vara fattat.

Värdeutveckling

Investera i innovativa och ägarledda bolag

Det finns en outnyttjad marknad för investeringar i bolag som både befinner sig i en noterad miljö och i ett utvecklingsstadium med stor tillväxtpotential. Investeringar i motsvarande bolag i onoterad miljö är hårt konkurrensutsatt av venture capital-firmor. I mer mogna bolag finns både private equity firmor för onoterade bolag och mer traditionella fondförvaltare för noterade bolag. Genom att vi fokuserar på tillväxtbolag i noterad miljö kan vi skapa stora möjligheter för investeringar i de mest spännande bolagen.

Är du intresserad av att investera i Gainbridge Novus Nordic? Handeln i fonden sker månadsvis den sista bankdagen i varje månad. För att göra ett köp kan du antingen göra investeringen digitalt genom vårt samarbete med Fondab eller kontakta oss.

 

Genomtänkt investeringsprocess och riskhantering

Gainbridge Novus Nordic investerar i bolag som väljs ut i en väl beprövad process. Bolagen bedöms utifrån en modell vi tagit fram efter att ha analyserat hundratals företag och kapitaliseringar utifrån noggrant utvalda kriterier. Genom vårt breda nätverk identifierar vi löpande tillväxtbolag där vi ser goda skäl att initiera en dialog. I analysfasen rådgör vi med vårt Advisory Board. Därefter tas investeringsbeslutet i samråd med förvaltarna, samtidigt som investeringshorisonten och tydliga inflection points identifieras

Vi arbetar även kontinuerligt med att identifiera och utvärdera risker. Fondportföljen är konstruerad för att vara väldiversifierad både vad gäller tillgångsslag samt underliggande företag vilket minskar volatiliteten och begränsar risker. En hög diversifiering med cirka 30–40 bolag som har stor bredd i teknik, marknad och produktutvecklingsfas bidrar både till lägre risk och till en mer likvid portfölj. Vårt fokus på noterade aktier ger möjlighet att avyttra innehav på kort tid och med två månader notifikation för uttag ur fonden minimeras risken för att ”Black Swan”- events skapar en likviditetskris i fonden.

Accelerera företagets tillväxtresa

Som investerare är vi pålästa, har lång erfarenhet av att analysera noterade tillväxtbolag och ett gediget track record. Med en kapitalstark fond som aktiv, seriös och långsiktig delägare kan du accelerera din tillväxtresa och bygga värde över tid. Dessutom kan du dra nytta av kunskapen i vårt nätverk av professionella investerare och framgångsrika tillväxtbolag. Om ni är noterade eller står inför en notering inom snar framtid samt uppfyller våra investeringskriterier är vi intresserade av att starta en dialog.