Tjänster – Gainbridge

Vi bidrar till att skapa värde för både ägare och investerare

Som en renommerad och kapitalstark investerare har vi lång erfarenhet av att analysera noterade tillväxtbolag och ett gediget track record. Det är en fördel för dig, oavsett om du är investerare eller ett noterat bolag som har behov av kapital för att accelerera din tillväxtresa. Läs mer om vilka möjligheter vi kan erbjuda här nedanför.

Investera i innovativa ägarledda bolag

Gainbridge Novus Nordic är en fond med en unik inriktning på innovativa och ägarledda bolag som identifieras och väljs ut genom en väl beprövad process. Fonden ger dig tillgång till en outnyttjad marknad för investeringar i bolag som både befinner sig i en noterad miljö och i ett utvecklingsstadium med stor tillväxtpotential.

Ta ditt noterade bolag till nästa nivå

Om ni är ett noterat bolag eller står inför en notering den närmsta tiden erbjuder vi ett aktivt och långsiktigt ägarskap med fokus på att bygga värde. Dessutom kan du dra nytta av kunskapen i vårt nätverk av professionella investerare och framgångsrika tillväxtbolag. Vi kan även hjälpa er med att genomföra en oberoende värdering av ert bolag.