För verksamheter – Gainbridge

Vi kan hjälpa dig att accelerera din tillväxtresa

Med en kapitalstark fond som aktiv, seriös och långsiktig delägare kan du accelerera din tillväxtresa och bygga värde över tid. Dessutom kan du dra nytta av kunskapen i vårt nätverk av professionella investerare och framgångsrika tillväxtbolag. 

Våra investeringskriterier

De bolag vi investerar i är noga utvalda utifrån våra investeringskriterier. Det innebär bland annat att vi inte gör några investeringar i kontroversiella företag eller branscher. I stället prioriterar vi bolag som har en diversifierad ledning och styrelse samt ett systematiskt och pågående hållbarhetstänk i hela organisationen. 

Vårt fokus ligger på bolag som har behov av en offensiv kapitalisering för att ta nästa kliv i utvecklingen, som har en global marknad och en disruptiv produkt med en skyddad marknadsposition (genom patent eller liknande)

En erfaren, engagerad och aktiv ledning, professionell styrelse och erfarna befintliga investerare från ett tidigare stadie har också betydelse, liksom bolagets tekniska kompetens. Våra fonder investerar enbart i bolag som är noterade eller står inför en notering inom en snar framtid.  

hand

Tänk på detta när ni skaffar kapital

Beroende på om ni redan är noterade eller står inför en notering finns det olika sätt att gå till väga när ni ska ta in nytt kapital. Gainbridge Capital gör direktinvesteringar genom att agera ankarinvesterare i kapitaliseringar som till exempel börsintroduktioner, företrädesemissioner och riktade emissionerAnkarinvesterare tecknar sig för en större post i emissionen vilket ger dem mer inflytande över verksamheten.

Därför bör du stämma av att de planerar att engagera sig i bolagets utveckling, att de är långsiktiga och aktivt vill bygga värde över tid. Det är också viktigt att de delar bolagets vision, är pålästa, har lång erfarenhet av att analysera noterade tillväxtbolag och ett gediget track record. En välrenommerad ankarinvesterare brukar å andra sidan av andra investerare ses som ett gott tecken på att bolagets aktier kan vara en bra investering. 

Är du ett bolag för oss?

Är ni ett bolag noterat på en MTF-marknadsplats eller står inför en sådan notering inom snar framtid? Har ni ett kapitalbehov inför en större marknadssatsning eller uppskalning av verksamheten? Är er produkt innovativ och disruptiv? Då kan vi vara intresserade av att investera i er. Fyll i formuläret här nedan så gör vi en första bedömning av er affärsmodell, verksamhet och marknad för att se om det finns potential för en fortsatt dialog. 

Ladda upp ert pitch deck

Fyll i formuläret och bifoga din investeringspitch i form av en kortare presentation så tar vi kontakt med dig om du uppfyller våra grundläggande investeringskriterier.